SBA HOLDING, TYLSTRUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. dec. 2010
 • CVR 33384491

Virksomheden SBA HOLDING, TYLSTRUP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tylstrup. De blev etableret i 27. december 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.525 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 339.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

339’ DKK

-54%

Egenkapital

2.449’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

336’ DKK

-55%

Årets resultat

2022339.000 DKK
2021744.882 DKK
2020129.322 DKK
201922.146 DKK
2018-18.750 DKK
2017106.150 DKK
2016101.246 DKK
201589.275 DKK
201484.351 DKK
2013-36.419 DKK
2012-682.881 DKK

Likviditetsgrad

195 %

+96%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.684’ DKK

+14%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

459’ DKK

+260%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  350’
  342’
  336’
  -
  336’
  -3’
  339’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.225’
  -
  -
  2.225’
  2.225’
  -
  -
  -
  -
  339’
  459’
  2.684’
  100’
  2.231’
  118’
  -
  2.449’
  -
  2.449’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  162’
  -
  -
  -
  5’
  -
  235’
  2.684’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SBA HOLDING, TYLSTRUP ApS 27.12.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Luneborgvej 105A · DK-9382 Tylstrup 23.10.2017
Mogensvej 11 · DK-9380 Vestbjerg 27.12.2010 22.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 27.12.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-10 10.06.2020
2013-12-19 19.12.2013 09.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 10.06.2020
90.000 DKK 19.12.2013 09.06.2020
80.000 DKK 27.12.2010 18.12.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 19.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Søren Balleby Andersen 27.12.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Balleby Andersen 27.12.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SBA HOLDING, TYLSTRUP ApS

Luneborgvej 105
9382 Tylstrup

CVR

33384491

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. december 2010

P-nummer

1016553847

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-