ARBEJDSGLÆDE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. dec. 2010
 • CVR 33378157

Virksomheden ARBEJDSGLÆDE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 29. december 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.841 DKK, mens den i 2022 var på -8.950 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.950 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

-82%

Egenkapital

963’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-82%

Årets resultat

202334.950 DKK
2022191.175 DKK
2021136.877 DKK
2020-4.012 DKK
2019130.656 DKK
2018-516.519 DKK
2017260.808 DKK
2016407.956 DKK
2015354.353 DKK
201434.631 DKK
2013160.874 DKK
2012104.796 DKK

Likviditetsgrad

62 %

+19%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

76 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.273’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

194’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  57’
  30’
  -
  30’
  -4’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.079’
  -
  -
  1.079’
  1.079’
  -
  -
  -
  -
  194’
  194’
  1.273’
  80’
  81’
  122’
  -
  963’
  -
  963’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  291’
  -
  -
  -
  6’
  4’
  311’
  1.273’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARBEJDSGLÆDE HOLDING ApS 29.12.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Suomisvej 4 · DK-1927 Frederiksberg C 29.12.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.11.2023
642010 Finansielle holdingselskaber 29.12.2010 14.11.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-22 22.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.12.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 22.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Alexander Kjerulf 29.12.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alexander Kjerulf 29.12.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARBEJDSGLÆDE HOLDING ApS

Suomisvej 4
1927 Frederiksberg C

CVR

33378157

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 2010

P-nummer

1016535083

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber, at finansiere og understøtte sådanne selskaber samt at drive konsulent og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-