ICAPTURE ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2010
 • CVR 33373481

Virksomheden ICAPTURE ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Gadstrup. De blev etableret i 20. december 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på 813.886 DKK, mens den i 2012 var på 746.789 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 94.580 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

95’ DKK

+154%

Egenkapital

9’ DKK

+111%

Omsætning

-

Resultat før skat

127’ DKK

+154%

Årets resultat

201394.580 DKK
2012-176.264 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

814’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  814’
  -687’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  127’
  -
  127’
  -32’
  95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  -
  86’
  -
  -
  45’
  -
  -
  -
  -71’
  -
  -
  9’
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  84’
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ICAPTURE ApS 20.12.2010 19.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Havdrupvej 3 · DK-4621 Gadstrup 28.08.2014 19.05.2015
Skomagergade 8 · DK-4000 Roskilde 15.03.2013 27.08.2014
Gammel Havdrupvej 5 · DK-4621 Gadstrup 29.03.2012 14.03.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 20.12.2010 19.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-12-20 20.12.2010 19.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.12.2010 19.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af likvidator. 20.12.2010 19.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Skov 20.12.2010 09.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ICAPTURE ApS

Gammel Havdrupvej 3
4621 Gadstrup

CVR

33373481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2010

P-nummer

1016527919

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af likvidator.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-