Ahlbiksen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. dec. 2010
 • CVR 33362072

Virksomheden Ahlbiksen ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 9. december 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 232.888 DKK, mens den i 2021 var på -41.127 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 37.628 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Hans Erik Cramer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

38’ DKK

+146%

Egenkapital

22’ DKK

+239%

Omsætning

-

Resultat før skat

38’ DKK

+146%

Årets resultat

202237.628 DKK
2021-81.552 DKK
2020-23.712 DKK
2019-16.465 DKK
2018-66.999 DKK
2017-66.777 DKK
201663.969 DKK
2015-179.836 DKK
2014102.798 DKK
2013-28.998 DKK
2012-

Likviditetsgrad

73 %

-15%
Svag

Afkastningsgrad

15 %

+119%
God

Soliditetsgrad

8 %

+153%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

268’ DKK

+163%

Bruttofortjeneste

233’ DKK

+666%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

180’ DKK

+77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  233’
  -172’
  -20’
  -
  41’
  -
  -4’
  -
  -4’
  38’
  -
  38’
  -
  38’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  88’
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  -
  121’
  59’
  180’
  268’
  125’
  -103’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  246’
  246’
  268’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ahlbiksen ApS 09.07.2020
AHL AUTOMATER ApS 09.12.2010 08.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Birkestien 1 · DK-8400 Ebeltoft 14.04.2016
Birkestien 1 · DK-8400 Ebeltoft 09.12.2010 13.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 09.07.2020
920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 09.12.2010 08.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-31 31.05.2021
2020-07-09 09.07.2020 30.05.2021
2012-10-02 02.10.2012 08.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.12.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Hans Erik Cramer 09.12.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
Hans Erik Cramer 02.10.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Erik Cramer 09.12.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ahlbiksen ApS

Birkestien 1
8400 Ebeltoft

CVR

33362072

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. december 2010

P-nummer

1016496711

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Spjældforretning ApS

Branchekode

479115
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ahlautomater@gmail.com

Telefon

53934313

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, administrationsvirksomhed, og finansiering samt handel, industri og håndværk og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-