MOOOS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2010
 • CVR 33268483

Virksomheden MOOOS ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer" og har adresse i Odense M. De blev etableret i 19. november 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.294 DKK, mens den i 2021 var på 13.866 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.968 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-59’ DKK

+60%

Egenkapital

-3.465’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-75’ DKK

-4%

Årets resultat

2022-58.968 DKK
2021-145.906 DKK
2020-59.150 DKK
2019-67.197 DKK
2018-66.351 DKK
2017-364.695 DKK
2016-210.144 DKK
2015-2.983.175 DKK
2014-2.744.207 DKK
2013-634.549 DKK
2012-285.143 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+76%
Svag

Soliditetsgrad

-1.413 %

-136%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

245’ DKK

-57%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

245’ DKK

-57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  -80’
  -
  -80’
  -75’
  -
  -75’
  -16’
  -59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  -
  -
  12’
  245’
  245’
  80’
  -3.545’
  -
  -
  -3.465’
  -
  -3.465’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.699’
  -
  -
  -
  9’
  2’
  3.710’
  245’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MOOOS ApS 19.11.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Langelinie 113 · DK-5230 Odense M 13.03.2015
Munkebjergvej 140D · DK-5230 Odense M 05.07.2012 12.03.2015
Munkebjergvej 140 · DK-5230 Odense M 29.05.2012 04.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer 19.11.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-11-19 19.11.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.11.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.11.2010

Direktører

Navn Fra Til
Malene Sørup 19.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Malene Sørup 19.11.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MOOOS ApS

Langelinie 113
5230 Odense M

CVR

33268483

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2010

P-nummer

1016456442

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ITALIEN BAG'S ApS
 • M INDUSTRIES ApS
 • MOS ApS

Branchekode

464930
Engroshandel med kufferter og lædervarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med engroshandel samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-