JCS 2010 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2010
 • CVR 33264127

Virksomheden JCS 2010 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solbjerg. De blev etableret i 1. november 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 36.940 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

+362%

Egenkapital

1.309’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

27’ DKK

+233%

Årets resultat

202236.940 DKK
2021-14.121 DKK
2020-1.383.169 DKK
2019-41.899 DKK
2018-96.377 DKK
2017-26.746 DKK
2016-79.617 DKK
20152.509.281 DKK
201431.050 DKK
2013124.388 DKK
2012-35.457 DKK

Likviditetsgrad

1.287 %

-15%
God

Afkastningsgrad

5 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

93 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.413’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.333’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  32’
  -
  -
  32’
  27’
  -
  27’
  -10’
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  80’
  80’
  -
  -
  254’
  -
  246’
  1.333’
  1.413’
  80’
  1.170’
  59’
  -
  1.309’
  -
  1.309’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  104’
  1.413’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JCS 2010 HOLDING ApS 01.11.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Bakketoppen 16 · DK-8355 Solbjerg 01.11.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.11.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-17 17.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.11.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Søndergaard 01.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Søndergaard 01.11.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JCS 2010 HOLDING ApS

Bakketoppen 16
8355 Solbjerg

CVR

33264127

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2010

P-nummer

1016441283

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt i øvrigt at foretage investeringer efter direktionens nærmere skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-