MBP HOLDING AF 2012 ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2010
 • CVR 33260849

Virksomheden MBP HOLDING AF 2012 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Ringkøbing. De blev etableret i 29. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 120.000 DKK, mens den i 2013 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 120.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

120’ DKK

Egenkapital

80’ DKK

+300%

Omsætning

-

Resultat før skat

120’ DKK

Årets resultat

2014120.000 DKK
20130 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

150 %

God

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

80’ DKK

Bruttofortjeneste

120’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2014
  -
  120’
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  120’
  -
  120’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2014
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  80’
  80’
  80’
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MBP HOLDING AF 2012 ApS 05.07.2012 06.10.2016
JK HOLDING AF 27.10.2010 ApS 29.10.2010 04.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Langelandsgade 63 · DK-6950 Ringkøbing 05.07.2012 06.10.2016
Bodebjergvej 29 · DK-5620 Glamsbjerg 29.10.2010 04.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
999999 Uoplyst 29.10.2010 06.10.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-05 05.07.2012 06.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.10.2010 06.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af John Kristensen. 05.07.2012 23.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Morten Balle Petersen 05.07.2012 23.08.2016
John Kristensen 29.10.2010 05.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MBP HOLDING AF 2012 ApS

Langelandsgade 63
6950 Ringkøbing

CVR

33260849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2010

P-nummer

1016430117

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

999999
Uoplyst

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive Holdingselskab ApS.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af John Kristensen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-