BOJSEN EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2010
 • CVR 33260423

Virksomheden BOJSEN EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 29. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.997.988 DKK, mens den i 2021 var på 2.183.537 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 694.961 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

695’ DKK

+8%

Egenkapital

3.364’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

894’ DKK

+13%

Årets resultat

2022694.961 DKK
2021643.034 DKK
2020532.946 DKK
2019877.013 DKK
2018-7.722 DKK
2017228.178 DKK
201699.671 DKK
2015122.287 DKK
201420.671 DKK
201328.236 DKK
201242.315 DKK

Likviditetsgrad

13 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-2%
Svag

Soliditetsgrad

9 %

+23%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

38.896’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

1.998’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

34.504’ DKK

0%

Tilgodehavende

2.431’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.998’
  -
  -690’
  -
  1.298’
  24’
  -429’
  -
  -404’
  894’
  -
  894’
  -
  695’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  36.465’
  -
  -
  -
  -
  36.465’
  -
  -
  -
  2.431’
  -
  2.431’
  38.896’
  80’
  3.284’
  -
  -
  3.364’
  -
  3.364’
  1.027’
  1.027’
  15.702’
  -
  -
  497’
  16.198’
  12.139’
  -
  4.912’
  -
  -
  404’
  18.306’
  38.896’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOJSEN EJENDOMME ApS 29.10.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Jens Dahls Vej 1A · DK-7500 Holstebro 16.01.2018
Lægårdvej 58 · DK-7500 Holstebro 29.10.2010 15.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.11.2010
999999 Uoplyst 29.10.2010 31.10.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-10-29 29.10.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Poul Brandt Bojsen 29.10.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Brandt Bojsen 29.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOJSEN EJENDOMME ApS

Jens Dahls Vej 1
7500 Holstebro

CVR

33260423

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2010

P-nummer

1016429208

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej