LEAD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2010
 • CVR 33259379

Virksomheden LEAD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 24. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.000 DKK, mens den i 2021 var på -10.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.729.024 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.729’ DKK

-27%

Egenkapital

946’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.729’ DKK

-27%

Årets resultat

20221.729.024 DKK
20212.370.582 DKK
2020-16.278 DKK
2019-15.799 DKK
2018-15.795 DKK
2017-18.355 DKK
2016-12.834 DKK
20152.348.773 DKK
20141.333.598 DKK
20131.398.932 DKK
2012-2.674 DKK

Likviditetsgrad

88 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+33%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

-37%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.830’ DKK

+48%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.280’ DKK

+80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  1.900’
  -
  -
  1.900’
  1.729’
  -
  1.729’
  -
  1.729’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.550’
  -
  -
  1.550’
  1.550’
  -
  -
  4.280’
  -
  -
  4.280’
  5.830’
  1.000’
  -54’
  -
  -
  946’
  -
  946’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.874’
  -
  -
  -
  10’
  -
  4.884’
  5.830’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEAD HOLDING ApS 20.06.2012
LEAD INVEST A/S 24.10.2010 19.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Kongelundsvej 50A · DK-2300 København S 13.02.2024
Ny Adelgade 5A · DK-1104 København K 30.04.2013 12.02.2024
Nyhavn 16 · DK-1051 København K 24.10.2010 29.04.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 24.10.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-20 20.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 24.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 20.09.2016
Selskabet tegnes af en direktør. 20.06.2012 16.08.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Finn Henry Krusholm 24.10.2010 20.06.2012
Anja Egede Mikkelsen 24.10.2010 20.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Finn Henry Krusholm 20.09.2016
Finn Henry Krusholm 24.10.2010 16.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Finn Henry Krusholm 24.10.2010 31.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEAD HOLDING ApS

Kongelundsvej 50
2300 København S

CVR

33259379

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2010

P-nummer

1016422963

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jens.gade@atina.dk

Telefon

40524144

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i datterselskaber samt udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-