MICHAEL BERGLUND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. okt. 2010
 • CVR 33248067

Virksomheden MICHAEL BERGLUND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 11. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 97.626 DKK, mens den i 2022 var på 22.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 343.388 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

343’ DKK

+593%

Egenkapital

586’ DKK

+142%

Omsætning

-

Resultat før skat

357’ DKK

+715%

Årets resultat

2023343.388 DKK
202249.522 DKK
202139.677 DKK
2020112.806 DKK
2019130 DKK
201842.151 DKK
2017-23.664 DKK
2016-42.845 DKK
201575.321 DKK
2014-81.571 DKK
2013-4.823 DKK
20121.600 DKK

Likviditetsgrad

8 %

+759%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+245%
Svag

Soliditetsgrad

27 %

+86%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.132’ DKK

+30%

Bruttofortjeneste

98’ DKK

+335%

Gældsforpligtelser

1.546’ DKK

Tilgodehavende

120’ DKK

+801%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  98’
  -
  -10’
  -
  88’
  0
  -
  296’
  296’
  357’
  -
  357’
  -13’
  343’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.616’
  396’
  -
  -
  396’
  2.012’
  -
  -
  -
  -
  46’
  120’
  2.132’
  80’
  238’
  -
  -
  586’
  -
  586’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  236’
  -
  -
  -
  13’
  1.216’
  1.465’
  2.132’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MICHAEL BERGLUND HOLDING ApS 11.10.2010

Adresse

Adresse Fra Til
I G Smiths Alle 4 · DK-2650 Hvidovre 11.10.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 11.10.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-10-11 11.10.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 11.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Michael Berglund 11.10.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Berglund 11.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MICHAEL BERGLUND HOLDING ApS

I G Smiths Alle 4
2650 Hvidovre

CVR

33248067

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. oktober 2010

P-nummer

1016378433

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i arkitektvirksomheder og lignende virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-