HORNE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2010
 • CVR 33241275

Virksomheden HORNE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sorø. De blev etableret i 6. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 307.372 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

307’ DKK

> +999%

Egenkapital

354’ DKK

+657%

Omsætning

-

Resultat før skat

307’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022307.372 DKK
202110.163 DKK
202014.866 DKK
201913.325 DKK
2018-12.655 DKK
2017-8.722 DKK
201636.408 DKK
2015-143.923 DKK
201439.268 DKK
201337.029 DKK
20125.853 DKK

Likviditetsgrad

79 %

+186%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

449’ DKK

+563%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

75’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  312’
  312’
  307’
  -
  307’
  0
  307’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  374’
  -
  -
  374’
  374’
  -
  -
  -
  -
  -
  75’
  449’
  80’
  62’
  118’
  -
  354’
  -
  354’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  4’
  17’
  95’
  449’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HORNE HOLDING ApS 06.10.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Solbakkevej 6 · DK-4180 Sorø 06.10.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 06.10.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-10-06 06.10.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 06.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Tomas Horne 06.10.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tomas Horne 06.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HORNE HOLDING ApS

Solbakkevej 6
4180 Sorø

CVR

33241275

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2010

P-nummer

1016358394

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-