JYSKBO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2010
 • CVR 33164033

Virksomheden JYSKBO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Janderup Vestj. De blev etableret i 14. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 33.413 DKK, mens den i 2021 var på 379 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.821 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

25’ DKK

+410%

Egenkapital

208’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

+473%

Årets resultat

202224.821 DKK
2021-8.018 DKK
202056.896 DKK
201929.099 DKK
2018-2.974 DKK
2017-632 DKK
201618.238 DKK
2015421 DKK
201446 DKK
201314.296 DKK
2012-15.613 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-40%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+507%
Svag

Soliditetsgrad

22 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

951’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

33’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

144’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  33’
  -
  -7’
  -
  26’
  4’
  -1’
  -
  4’
  30’
  -
  30’
  -5’
  25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  807’
  -
  -
  -
  -
  807’
  -
  -
  133’
  1’
  5’
  144’
  951’
  80’
  128’
  -
  -
  208’
  -
  208’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  10’
  180’
  743’
  951’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JYSKBO ApS 14.09.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Bavnehøjvej 28 · DK-6851 Janderup Vestj 14.09.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 14.09.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-14 14.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Holger Poder 07.05.2018
Margit Fahnø 14.09.2010 07.05.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Kristiansen 10.04.2018
Margit Fahnø 14.09.2010 10.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JYSKBO ApS

Bavnehøjvej 28
6851 Janderup Vestj

CVR

33164033

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2010

P-nummer

1016340614

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsbesiddelse og udlejning heraf samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-