MARC ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2010
 • CVR 33162391

Virksomheden MARC ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 24. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.310 DKK, mens den i 2022 var på -18.913 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.519.933 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.520’ DKK

+561%

Egenkapital

7.217’ DKK

+50%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.366’ DKK

+440%

Årets resultat

20232.519.933 DKK
2022-546.513 DKK
2021579.755 DKK
2020200.911 DKK
20193.577.962 DKK
20181.069.701 DKK
2017477.301 DKK
20161.892 DKK
201573 DKK
20144.029 DKK
20133.636 DKK
20123.304 DKK

Likviditetsgrad

91.804 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.224’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

7’ DKK

-97%

Tilgodehavende

6.539’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -16’
  270’
  -958’
  3.071’
  2.383’
  2.366’
  -
  2.366’
  -154’
  2.520’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  423’
  -
  -
  -
  262’
  685’
  -
  -
  -
  317’
  80’
  6.539’
  7.224’
  80’
  6.875’
  262’
  -
  7.217’
  -
  7.217’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7.224’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MARC ApS 27.01.2017
MHL 2010 HOLDING ApS 24.09.2010 26.01.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Sparresholmvej 10 · DK-2700 Brønshøj 29.01.2016
Grøndalsvej 31 · DK-2000 Frederiksberg 24.09.2010 28.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 24.09.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-27 27.01.2017
2010-09-24 24.09.2010 26.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Mads Hartvig Lund 24.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Hartvig Lund 24.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MARC ApS

Sparresholmvej 10
2700 Brønshøj

CVR

33162391

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2010

P-nummer

1016334436

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

29710525

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber og foretage investering i øvrigt samt udføre konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-