VILLAO COMPANY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 2010
 • CVR 33160836

Virksomheden VILLAO COMPANY ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Køge. De blev etableret i 21. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -713.142 DKK, mens den i 2022 var på -227.748 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -741.133 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ruth Elisabeth Villao.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-741’ DKK

-79%

Egenkapital

-4.364’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-948’ DKK

-79%

Årets resultat

2023-741.133 DKK
2022-415.102 DKK
2021-74.988 DKK
2020-470.336 DKK
2019-555.605 DKK
2018-689.705 DKK
2017-322.329 DKK
2016-284.490 DKK
2015-478.154 DKK
2014-351.461 DKK
2013-10.799 DKK
2012-19.517 DKK

Likviditetsgrad

14 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-618 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

706’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-713’ DKK

-213%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

706’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -713’
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -225’
  -
  -225’
  -948’
  -
  -948’
  -207’
  -741’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  368’
  5’
  -
  87’
  13’
  706’
  706’
  80’
  -4.444’
  -
  -
  -4.364’
  -
  -4.364’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.905’
  -
  -
  -
  51’
  -
  5.070’
  706’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VILLAO COMPANY ApS 21.09.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Søndre Alle 41 · DK-4600 Køge 21.09.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 01.11.2023
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.10.2010 31.10.2023
999999 Uoplyst 21.09.2010 30.09.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-08 08.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ruth Elisabeth Villao 21.09.2010
Thomas Meldgaard Petersen 21.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Meldgaard Petersen 21.09.2010
Ruth Elisabeth Villao 21.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VILLAO COMPANY ApS

Søndre Alle 41
4600 Køge

CVR

33160836

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 2010

P-nummer

1016331194

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som udviklingsselskab for nye produkter og services herunder handel med disse

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller