PN INVEST, STRUER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. sep. 2010
 • CVR 33156200

Virksomheden PN INVEST, STRUER ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Struer. De blev etableret i 16. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -33.731 DKK, mens den i 2022 var på -49.667 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 94.521 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

95’ DKK

+129%

Egenkapital

3.393’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

121’ DKK

+129%

Årets resultat

202394.521 DKK
2022-324.823 DKK
2021483.658 DKK
202020.898 DKK
201970.378 DKK
201899.192 DKK
2017110.175 DKK
2016171.946 DKK
2015591.086 DKK
2014-162.088 DKK
201387.814 DKK
201244.063 DKK

Likviditetsgrad

15.411 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.415’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.415’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -34’
  -
  -
  -
  -
  188’
  -33’
  -
  155’
  121’
  -
  121’
  -27’
  95’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  3.415’
  3.415’
  80’
  3.195’
  118’
  -
  3.393’
  -
  3.393’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  22’
  3.415’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PN INVEST, STRUER ApS 12.11.2010
PN INVEST, STRUER ApS UNDER STIFTELSE 16.09.2010 11.11.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Oddesundvej 19 · DK-7600 Struer 16.09.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 16.09.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-21 21.05.2015
2012-11-27 27.11.2012 20.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Preben Nielsen 16.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Preben Nielsen 16.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PN INVEST, STRUER ApS

Oddesundvej 19
7600 Struer

CVR

33156200

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. september 2010

P-nummer

1016314974

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-