LCA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. sep. 2010
 • CVR 33155239

Virksomheden LCA ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 10. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.227.797 DKK, mens den i 2021 var på 1.502.361 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.591.104 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.591’ DKK

-51%

Egenkapital

29.292’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.604’ DKK

-51%

Årets resultat

20223.591.104 DKK
20217.386.700 DKK
20202.733.612 DKK
20193.088.704 DKK
20182.012.604 DKK
20173.437.670 DKK
20162.355.818 DKK
20153.339.244 DKK
2014313.819 DKK
20131.888.561 DKK
2012727.393 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+11%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-51%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

49 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

60.147’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

1.228’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

24.594’ DKK

-2%

Tilgodehavende

6.311’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.228’
  -
  -
  -
  4.896’
  120’
  -411’
  -
  -292’
  4.604’
  -
  4.604’
  -1.013’
  3.591’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  53.836’
  -
  -
  -
  -
  53.836’
  -
  -
  6.258’
  48’
  -
  6.311’
  60.147’
  80’
  29.212’
  -
  -
  29.292’
  -
  29.292’
  6.261’
  6.261’
  18.534’
  -
  -
  -
  18.534’
  12’
  -
  275’
  206’
  -
  1.576’
  6.060’
  60.147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LCA ApS 26.01.2016
S P INVEST ApS 10.09.2010 25.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Tinghøjvej 3A · DK-2860 Søborg 12.12.2016
Tinghøjvej 3A · DK-2860 Søborg 10.09.2010 11.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.12.2017
999999 Uoplyst 10.09.2010 30.11.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-26 26.01.2016
2010-09-10 10.09.2010 25.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.01.2016
Selskabet tegnes af direktionen. Hvis flere direktører er ansat, tegnes selskabet af direktørerne hver for sig. 10.09.2010 25.01.2016

Direktører

Navn Fra Til
Svend Christian Andersen 10.09.2010
Lars Christian Andersen 10.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Christian Andersen 10.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LCA ApS

Tinghøjvej 3
2860 Søborg

CVR

33155239

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. september 2010

P-nummer

1016311134

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed herunder at erhverve, eje, udleje og administrere faste ejendomme samt al anden dermed forbundet eller beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja