MM PATENTS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2010
 • CVR 33155069

Virksomheden MM PATENTS ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Virum. De blev etableret i 15. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 391.164 DKK, mens den i 2022 var på 173.879 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.220 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

-154%

Egenkapital

84’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

-153%

Årets resultat

2023-7.220 DKK
202213.378 DKK
2021239 DKK
2020-3.679 DKK
2019347 DKK
2018-4.081 DKK
20173.792 DKK
2016587 DKK
20153 DKK
2014630 DKK
201317 DKK
20121.249 DKK

Likviditetsgrad

157 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-157%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

36 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

232’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

391’ DKK

+125%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

232’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  391’
  -400’
  -
  -
  -9’
  0
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -2’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  77’
  -
  -
  145’
  232’
  232’
  80’
  4’
  -
  -
  84’
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  148’
  232’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MM PATENTS ApS 15.09.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Parkvej 5 · DK-2830 Virum 18.12.2018
Parkvej 5 · DK-2830 Virum 15.09.2010 17.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 15.09.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-15 15.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 15.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Hanne Ellen Møller 15.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Ellen Møller 15.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MM PATENTS ApS

Parkvej 5
2830 Virum

CVR

33155069

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2010

P-nummer

1016310855

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage rådgivningsvirksomhed indenfor fortrinsvis immaterielle rettigheder og der¬med beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-