KLOKKERVEJ 17 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2010
 • CVR 33154941

Virksomheden KLOKKERVEJ 17 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 15. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 17.300 DKK, mens den i 2021 var på -8.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 37.305 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

37’ DKK

-8%

Egenkapital

715’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

42’ DKK

+6%

Årets resultat

202237.305 DKK
202140.688 DKK
202076.290 DKK
201997.022 DKK
201894.846 DKK
201777.805 DKK
201669.900 DKK
2015104.465 DKK
2014-37.022 DKK
201336.555 DKK
20123.621 DKK

Likviditetsgrad

240 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

826’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

17’ DKK

+301%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

267’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  17’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -2’
  -
  3’
  42’
  -
  42’
  -4’
  37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  559’
  559’
  -
  -
  -
  -
  24’
  267’
  826’
  80’
  119’
  -
  -
  715’
  -
  715’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  11’
  -
  111’
  826’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLOKKERVEJ 17 HOLDING ApS 15.09.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Klokkervej 17 · DK-8210 Aarhus V 15.09.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 15.09.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-15 15.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 15.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Lars Sørensen 15.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Sørensen 17.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLOKKERVEJ 17 HOLDING ApS

Klokkervej 17
8210 Aarhus V

CVR

33154941

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2010

P-nummer

1016310553

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, herunder foretage investeringer i kapitalselskaber, værdipapirer, fast ejendom m.m.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-