NIZZA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. sep. 2010
 • CVR 33153082

Virksomheden NIZZA ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 2. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

351’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20230 DKK
20220 DKK
2021117.312 DKK
2020-
2019-1.645 DKK
20181.367.480 DKK
20173.771.147 DKK
2016-
2015-2.420.238 DKK
2014-1.425.773 DKK
2013-1.501.796 DKK
201241.151 DKK

Likviditetsgrad

1.801 %

God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

371’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

371’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  371’
  -
  371’
  371’
  80’
  271’
  -
  -
  351’
  -
  351’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  371’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIZZA ApS 02.09.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Ørholmvej 61 · DK-2800 Kgs. Lyngby 25.08.2016
Tesch Alle 14 · DK-2840 Holte 02.09.2010 24.08.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 02.09.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-09-02 02.09.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 02.09.2010

Direktører

Navn Fra Til
Nicolaj Caiezza 01.01.2016
Louise Caiezza 02.09.2010 31.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolaj Caiezza 01.01.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIZZA ApS

Ørholmvej 61
2800 Kgs. Lyngby

CVR

33153082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. september 2010

P-nummer

1016302267

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nc@apostrofgruppen.dk

Telefon

21917779

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel, produktion, opførelse samt køb og salg af fast ejendom og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-