DAMGAARD HOLDING 2010 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2010
 • CVR 33149107

Virksomheden DAMGAARD HOLDING 2010 ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 30. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

11’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
2017-399 DKK
2016-8.178 DKK
2015-31.323 DKK
2014-2.378 DKK
2013-19.573 DKK
2012-3.488 DKK

Likviditetsgrad

317 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

68 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  80’
  -69’
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  17’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAMGAARD HOLDING 2010 ApS 30.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Landsbyhaven 3 · DK-8700 Horsens 30.08.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 30.08.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-08-30 30.08.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.08.2010

Direktører

Navn Fra Til
Anders Damgaard Fink 30.08.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Damgaard Fink 06.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAMGAARD HOLDING 2010 ApS

Landsbyhaven 3
8700 Horsens

CVR

33149107

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2010

P-nummer

1016284145

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders.damgaardfink@gmail.com

Telefon

22283600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-