LONE TJERRILD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2010
 • CVR 33146701

Virksomheden LONE TJERRILD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 31. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -21.657 DKK, mens den i 2022 var på -21.405 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 116.228 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

116’ DKK

+133%

Egenkapital

2.296’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

116’ DKK

+134%

Årets resultat

2023116.228 DKK
2022-349.137 DKK
2021-23.591 DKK
2020172.154 DKK
2019250.445 DKK
2018-273.871 DKK
201781.435 DKK
201677.390 DKK
201555.439 DKK
2014102.041 DKK
201365.143 DKK
2012135.128 DKK

Likviditetsgrad

13.605 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.313’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.313’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  138’
  0
  -
  138’
  116’
  -
  116’
  -
  116’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  931’
  2.313’
  2.313’
  80’
  2.094’
  122’
  -
  2.296’
  -
  2.296’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  17’
  2.313’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LONE TJERRILD HOLDING ApS 31.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Steen Billes Gade 7B · DK-8200 Aarhus N 09.01.2017
Teglhøjen 64 · DK-8382 Hinnerup 31.08.2010 08.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 31.08.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-08-31 31.08.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 31.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 31.08.2010

Direktører

Navn Fra Til
Lone Tjerrild 31.08.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lone Tjerrild 31.08.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LONE TJERRILD HOLDING ApS

Steen Billes Gade 7
8200 Aarhus N

CVR

33146701

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2010

P-nummer

1016275677

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, at drive konsulentvirksomhed, samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-