Poder Maskinudlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2010
 • CVR 33145519

Virksomheden Poder Maskinudlejning ApS befinder sig i branchen "Genbrug af sorterede materialer" og har adresse i Janderup Vestj. De blev etableret i 31. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 466.827 DKK, mens den i 2021 var på 1.158.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.224 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Holger Poder.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-101%

Egenkapital

522’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

-101%

Årets resultat

2022-5.224 DKK
2021526.474 DKK
2020106.291 DKK
2019112.239 DKK
2018-205.684 DKK
2017-373.860 DKK
2016318.013 DKK
2015112.697 DKK
2014-32.328 DKK
2013-33.391 DKK
201237.575 DKK

Likviditetsgrad

24 %

-31%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-97%
Svag

Soliditetsgrad

31 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.700’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

467’ DKK

-60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

267’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  467’
  -
  -443’
  -
  24’
  -
  -30’
  -
  -30’
  -7’
  -
  -7’
  -1’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  1.433’
  -
  1.433’
  -
  -
  -
  -
  1.433’
  -
  58’
  -
  -
  115’
  267’
  1.700’
  80’
  442’
  -
  -
  522’
  -
  522’
  45’
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  760’
  -
  -
  -6’
  90’
  15’
  1.133’
  1.700’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Poder Maskinudlejning ApS 19.07.2022
Poder Maskiner ApS 05.05.2020 18.07.2022
H. PODER ApS 25.11.2010 04.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bavnehøjvej 28 · DK-6851 Janderup Vestj 24.05.2013
Blåhøj Tværvej 6 · DK-7330 Brande 02.12.2011 23.05.2013
Bavnehøjvej 28 · DK-6851 Janderup Vestj 31.08.2010 01.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
383200 Genbrug af sorterede materialer 31.08.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-07-19 19.07.2022
2020-05-05 05.05.2020 18.07.2022
2010-11-25 25.11.2010 04.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 31.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.11.2010

Direktører

Navn Fra Til
Holger Poder 27.11.2012
Henrik Poder 01.09.2010 27.11.2012
Henrik Vorup Poder 01.09.2010 27.11.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inge Kristiansen 10.04.2018
Inge Kristiansen 31.08.2010 09.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Poder Maskinudlejning ApS

Bavnehøjvej 28
6851 Janderup Vestj

CVR

33145519

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2010

P-nummer

1016272953

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Poder Maskiner ApS

Branchekode

383200
Genbrug af sorterede materialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og service, herunder handel med skrot.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-