BAK-NIELSEN MASKINUDLEJNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. aug. 2010
 • CVR 33084706

Virksomheden BAK-NIELSEN MASKINUDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 26. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 50.338 DKK, mens den i 2022 var på 43.291 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.443 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

+65%

Egenkapital

-234’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-26’ DKK

+65%

Årets resultat

2023-20.443 DKK
2022-58.690 DKK
2021-65.676 DKK
2020-75.825 DKK
2019306 DKK
201837.280 DKK
2017-127.495 DKK
2016-7.066 DKK
201512.364 DKK
201411.366 DKK
2013-11.734 DKK
2012-589 DKK

Likviditetsgrad

199 %

+29%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+71%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-43 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

546’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

50’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

772’ DKK

-3%

Tilgodehavende

300’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  50’
  -
  -68’
  -
  -18’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -26’
  -
  -26’
  -6’
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  245’
  -
  245’
  -
  -
  -
  -
  245’
  -
  -
  -
  40’
  195’
  300’
  546’
  82’
  -316’
  -
  -
  -234’
  -
  -234’
  8’
  8’
  -
  -
  621’
  -
  621’
  -
  -
  -
  -
  48’
  3’
  151’
  546’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BAK-NIELSEN MASKINUDLEJNING ApS 26.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Arnbjerg Høje 75 · DK-8800 Viborg 21.08.2023
Fjordglimt 18 · DK-8832 Skals 17.03.2022 20.08.2023
Fjordglimt 18 · DK-8832 Skals 19.08.2020 16.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 26.08.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-08-26 26.08.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
82.000 DKK 26.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 26.08.2010

Direktører

Navn Fra Til
Gunner Poul Bak-Nielsen 26.08.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gunner Poul Bak-Nielsen 26.08.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BAK-NIELSEN MASKINUDLEJNING ApS

Arnbjerg Høje 75
8800 Viborg

CVR

33084706

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. august 2010

P-nummer

1016267038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773200
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@bak-nielsen.dk

Telefon

22769895

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejning af diverse maskiner til brug for byggebranchen

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

82.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-