KLCT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. aug. 2010
 • CVR 33077904

Virksomheden KLCT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Suldrup. De blev etableret i 16. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.320 DKK, mens den i 2021 var på -21.588 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 159.872 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

160’ DKK

+268%

Egenkapital

278’ DKK

+136%

Omsætning

-

Resultat før skat

152’ DKK

+345%

Årets resultat

2022159.872 DKK
202143.426 DKK
20204.867 DKK
2019-194.355 DKK
201844.165 DKK
201793.217 DKK
201652.071 DKK
2015250.145 DKK
2014156.303 DKK
2013-6.144 DKK
2012-220.746 DKK

Likviditetsgrad

36 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-8 %

+53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

62 %

+33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

448’ DKK

+77%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

61’ DKK

+77%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -21’
  -
  -35’
  -
  -3’
  189’
  187’
  152’
  -
  152’
  -
  160’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  24’
  -
  24’
  364’
  -
  -
  364’
  388’
  -
  -
  -
  0
  0
  61’
  448’
  80’
  16’
  118’
  -
  278’
  -
  278’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  -
  -
  -
  9’
  7’
  171’
  448’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLCT HOLDING ApS 16.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Hjedsbækvej 180 · DK-9541 Suldrup 14.02.2020
Hjedsbækvej 180 · DK-9541 Suldrup 20.10.2018 13.02.2020
Hjedsbækvej 180 · DK-9541 Suldrup 04.10.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.08.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-04-24 24.04.2020
2013-05-01 01.05.2013 23.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 01.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Lindahl Petersen 16.08.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Lindahl Petersen 16.08.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLCT HOLDING ApS

Hjedsbækvej 180
9541 Suldrup

CVR

33077904

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. august 2010

P-nummer

1016244445

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

klaus@consultinglindahl.nu

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed ved at eje anparter i datterselskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-