JOHN W HANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jul. 2010
 • CVR 33073925

Virksomheden JOHN W HANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 28. juli 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.375 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -232.978 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-233’ DKK

-184%

Egenkapital

-13’ DKK

-106%

Omsætning

-

Resultat før skat

-233’ DKK

-184%

Årets resultat

2022-232.978 DKK
2021-81.961 DKK
2020-319.403 DKK
2019166.443 DKK
2018-8.963 DKK
201799.578 DKK
2016-104.786 DKK
2015319.713 DKK
2014197.652 DKK
2013262.365 DKK
201250.009 DKK

Likviditetsgrad

47 %

-70%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-198 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-115 %

-223%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-95%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-97%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

-54%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -23’
  1’
  0
  -
  1’
  -233’
  -
  -233’
  -
  -233’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  80’
  -93’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  11’
  25’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JOHN W HANSEN HOLDING ApS 28.07.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Dyrehavsbakken 98 · DK-2930 Klampenborg 28.07.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 28.07.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-07-28 28.07.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.07.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. 28.07.2010

Direktører

Navn Fra Til
John Winkler Hansen 28.07.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Winkler Hansen 28.07.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JOHN W HANSEN HOLDING ApS

Dyrehavsbakken 98
2930 Klampenborg

CVR

33073925

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juli 2010

P-nummer

1016225092

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerbeviser i andre aktie- og anpartsselskaber, der alene har til formål at drive virksomhed på Dyrehavsbakken. Fri likviditet, der er genereret som følge af ejerskabet til disse ejerbeviser må alene anbringes i pengeinstitutter og obligationer samt udlånes til de selskaber på Dyrehavsbakken, hvori holdingselskabet er ejer af ejerbeviser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller