ASJ TRADING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2010
 • CVR 33071450

Virksomheden ASJ TRADING ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 14. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -487.679 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-488’ DKK

Egenkapital

-9’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

71 %

Svag

Afkastningsgrad

67 %

God

Soliditetsgrad

-40 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

23’ DKK

Bruttofortjeneste

15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  15’
  -
  -
  -
  15’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -2’
  -488’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  23’
  23’
  80’
  -89’
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  13’
  3’
  33’
  23’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ASJ TRADING ApS 02.04.2012 13.11.2013
ASJ HOLDING, SILKEBORG ApS 14.06.2010 01.04.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Havrevænget 31A · DK-8600 Silkeborg 29.07.2010 13.11.2013
Havrevænget 31 · DK-8600 Silkeborg 14.06.2010 28.07.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 02.04.2012 13.11.2013
999999 Uoplyst 14.06.2010 01.04.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-04-02 02.04.2012 13.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.06.2010 13.11.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 02.04.2012 13.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Aage Stentoft Jensen 14.06.2010 13.11.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ASJ TRADING ApS

Havrevænget 31
8600 Silkeborg

CVR

33071450

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2010

P-nummer

1016215402

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

279000
Fremstilling af andet elektrisk udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, handel og investering, herunder gennem ejerskab af andele i datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-