R.I.V. HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2010
 • CVR 33068441

Virksomheden R.I.V. HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 20. juli 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 66.236 DKK, mens den i 2020 var på 9.917 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 454.724 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Allan Bernhard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

455’ DKK

+63%

Egenkapital

1.249’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

455’ DKK

+63%

Årets resultat

2021454.724 DKK
2020278.809 DKK
2019283.488 DKK
20181.217.213 DKK
201739.132 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
2013368 DKK
201232.263 DKK

Likviditetsgrad

24 %

-96%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+79%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

-33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.039’ DKK

+88%

Bruttofortjeneste

66’ DKK

+568%

Gældsforpligtelser

790’ DKK

+764%

Tilgodehavende

167’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  66’
  -
  -76’
  -
  -10’
  -
  -2’
  -
  -2’
  455’
  -
  455’
  -
  455’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  140’
  -
  991’
  881’
  -
  -
  881’
  1.872’
  -
  -
  -
  6’
  22’
  167’
  2.039’
  80’
  1.169’
  -
  -
  1.249’
  -
  1.249’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  631’
  -
  -
  -
  -
  21’
  682’
  2.039’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R.I.V. HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB 15.06.2011
ACTIS REVISORER BORNHOLM ApS 20.08.2010 14.06.2011
REGNSKABSFABRIKANTEN ApS 20.07.2010 19.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglehøjvej 4 · DK-6920 Videbæk 14.02.2022
Irisalle 56 · DK-6920 Videbæk 27.09.2019 13.02.2022
Hjejlevej 16 · DK-6920 Videbæk 27.06.2011 26.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 20.07.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-06-15 15.06.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.07.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 15.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Allan Bernhard 20.07.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Bernhard 20.07.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R.I.V. HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB

Fuglehøjvej 4
6920 Videbæk

CVR

33068441

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2010

P-nummer

1016202114

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ab@regnskabsfabrikanten.dk

Telefon

61287788

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-