R.I.V. HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jul. 2010
 • CVR 33068441

Virksomheden R.I.V. HOLDING ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 20. juli 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 32.382 DKK, mens den i 2022 var på 83.973 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 320.775 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Allan Bernhard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

321’ DKK

-3%

Egenkapital

969’ DKK

-30%

Omsætning

-

Resultat før skat

321’ DKK

-3%

Årets resultat

2023320.775 DKK
2022329.183 DKK
2021454.724 DKK
2020278.809 DKK
2019283.488 DKK
20181.217.213 DKK
201739.132 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
2013368 DKK
201232.263 DKK

Likviditetsgrad

19 %

-52%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-309%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.759’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

32’ DKK

-61%

Gældsforpligtelser

790’ DKK

+35%

Tilgodehavende

140’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  32’
  -
  -66’
  -
  -34’
  61’
  -25’
  -
  37’
  321’
  -
  321’
  -
  321’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  100’
  -
  879’
  718’
  -
  -
  740’
  1.619’
  -
  -
  -
  -
  31’
  140’
  1.759’
  80’
  768’
  121’
  -
  969’
  -
  969’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  345’
  -
  375’
  -
  -
  -
  746’
  1.759’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R.I.V. HOLDING ApS 18.01.2023
R.I.V. HOLDING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB 15.06.2011 17.01.2023
ACTIS REVISORER BORNHOLM ApS 20.08.2010 14.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Tranemosevej 1B · DK-6920 Videbæk 18.01.2023
Fuglehøjvej 4 · DK-6920 Videbæk 14.02.2022 17.01.2023
Irisalle 56 · DK-6920 Videbæk 27.09.2019 13.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 20.07.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-18 18.01.2023
2011-06-15 15.06.2011 17.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.07.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 15.06.2011

Direktører

Navn Fra Til
Allan Bernhard 20.07.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Bernhard 20.07.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R.I.V. HOLDING ApS

Tranemosevej 1
6920 Videbæk

CVR

33068441

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juli 2010

P-nummer

1016202114

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ab@regnskabsfabrikanten.dk

Telefon

61287788

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-