JENS STENHØJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2010
 • CVR 33058721

Virksomheden JENS STENHØJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med blomster og planter" og har adresse i Stouby. De blev etableret i 7. juli 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 591.398 DKK, mens den i 2021 var på 520.657 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.785 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Stenhøj Jørgensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

+228%

Egenkapital

15’ DKK

+128%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

+534%

Årets resultat

202267.785 DKK
202120.697 DKK
2020-168.149 DKK
2019-16.078 DKK
2018-99.250 DKK
2017-291.314 DKK
2016239.537 DKK
201549.101 DKK
2014142.189 DKK
2013-10.702 DKK
20122.953 DKK

Likviditetsgrad

104 %

+25%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

18 %

+434%
God

Soliditetsgrad

4 %

+122%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

349’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

591’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

334’ DKK

+2%

Tilgodehavende

349’ DKK

+28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  591’
  -529’
  -
  -
  63’
  6’
  -1’
  -
  5’
  68’
  -
  68’
  -
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  -
  206’
  349’
  349’
  80’
  -65’
  -
  -
  15’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  334’
  349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENS STENHØJ HOLDING ApS 07.07.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Rosenvoldvej 25 · DK-7140 Stouby 07.07.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
462200 Engroshandel med blomster og planter 01.11.2014
999999 Uoplyst 07.07.2010 31.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-07-07 07.07.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 07.07.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.07.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jens Stenhøj Jørgensen 07.07.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Stenhøj Jørgensen 07.07.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENS STENHØJ HOLDING ApS

Rosenvoldvej 25
7140 Stouby

CVR

33058721

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2010

P-nummer

1016171367

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

462200
Engroshandel med blomster og planter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde anparter, aktier og øvrige værdipapirer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller