SKOU & CHRISTOFFERSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2010
 • CVR 33053150

Virksomheden SKOU & CHRISTOFFERSEN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 30. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.720 DKK, mens den i 2022 var på -5.336 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 563.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

563’ DKK

+91%

Egenkapital

3.514’ DKK

+10%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

578’ DKK

+104%

Årets resultat

2023563.426 DKK
2022295.381 DKK
2021253.658 DKK
2020163.226 DKK
2019270.122 DKK
2018377.189 DKK
2017354.745 DKK
2016222.275 DKK
2015283.993 DKK
2014478.900 DKK
2013579.616 DKK
2012382.386 DKK

Likviditetsgrad

1.762 %

-31%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.609’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.672’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  53’
  -2’
  21’
  71’
  578’
  -
  578’
  -15’
  563’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.937’
  -
  -
  1.937’
  1.937’
  -
  -
  1.137’
  0
  23’
  1.672’
  3.609’
  80’
  3.190’
  244’
  -
  3.514’
  -
  3.514’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  95’
  3.609’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKOU & CHRISTOFFERSEN ApS 30.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Saltværksvej 134 · DK-2770 Kastrup 28.03.2019
Saltværksvej 134 · DK-2770 Kastrup 16.03.2015 27.03.2019
Tønnesvej 66 · DK-2300 København S 30.06.2010 15.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 30.06.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-30 30.06.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører samtidig. 30.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jan Christoffersen 30.06.2010
Kjeld Skou 30.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Christoffersen 30.06.2010
Kjeld Skou 30.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKOU & CHRISTOFFERSEN ApS

Saltværksvej 134
2770 Kastrup

CVR

33053150

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2010

P-nummer

1016158409

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kvalitetsrengoring.dk

Telefon

22577889

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparterne i Kvalitetsrengøring ApS.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører samtidig.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej