LUN BYG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2010
 • CVR 33048343

Virksomheden LUN BYG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 29. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.652 DKK, mens den i 2021 var på -1.527 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -147.929 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-148’ DKK

-118%

Egenkapital

2.691’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-194’ DKK

-122%

Årets resultat

2022-147.929 DKK
2021838.783 DKK
2020747.166 DKK
2019514.324 DKK
2018-8.539 DKK
2017339.325 DKK
2016195.050 DKK
2015717.747 DKK
2014119.081 DKK
2013-226.243 DKK
2012103.232 DKK

Likviditetsgrad

1.198 %

-83%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.863’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.058’ DKK

+14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  5’
  -322’
  125’
  -192’
  -194’
  -
  -194’
  -46’
  -148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  805’
  805’
  -
  -
  1.128’
  -
  6’
  2.058’
  2.863’
  80’
  2.157’
  118’
  -
  2.691’
  -
  2.691’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -46’
  -
  12’
  172’
  2.863’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LUN BYG HOLDING ApS 29.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Skyttestræde 43 · DK-2750 Ballerup 29.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-29 29.06.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 29.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ulbrandt Haagensen 29.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Ulbrandt Haagensen 29.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LUN BYG HOLDING ApS

Skyttestræde 43
2750 Ballerup

CVR

33048343

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2010

P-nummer

1016150254

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed, herunder at foretage handel og investering, herunder køb og salg af andele i andre selskaber samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-