MALAMUTE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2010
 • CVR 33043368

Virksomheden MALAMUTE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 25. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -28.185 DKK, mens den i 2022 var på -21.527 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.407 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

+104%

Egenkapital

563’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+104%

Årets resultat

20237.407 DKK
2022-170.811 DKK
2021127.057 DKK
202041.901 DKK
201961.422 DKK
2018-33.694 DKK
201712.584 DKK
2016-25.518 DKK
2015128.319 DKK
201466.971 DKK
201340.418 DKK
2012191.149 DKK

Likviditetsgrad

2.625 %

-14%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

585’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

585’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  39’
  -1’
  -
  38’
  10’
  -
  10’
  -2’
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  585’
  585’
  80’
  483’
  -
  -
  563’
  -
  563’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  22’
  585’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MALAMUTE ApS 25.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Luftmarinegade 2 · DK-1432 København K 19.03.2019
Luftmarinegade 2 · DK-1432 København K 13.05.2018 18.03.2019
Fuglagervej 7 · DK-2720 Vanløse 29.05.2017 12.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 11.03.2015
620100 Computerprogrammering 25.06.2010 10.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-03-11 11.03.2015
2010-06-25 25.06.2010 10.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jørn Schou Sandager 25.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørn Schou Sandager 25.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MALAMUTE ApS

Luftmarinegade 2
1432 København K

CVR

33043368

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2010

P-nummer

1016141034

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jsr@malamute.dk

Telefon

42424800

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration og investering samt anden aktivitet efter ledelsens anvisning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-