OTJ CPH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2010
 • CVR 33039379

Virksomheden OTJ CPH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 20. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -601 DKK, mens den i 2021 var på -600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.512 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

+225%

Egenkapital

5’ DKK

+669%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

> +999%

Årets resultat

20225.512 DKK
20211.697 DKK
2020-5.894 DKK
2019-8.739 DKK
2018-2.979 DKK
20175.830 DKK
2016-642 DKK
20152.085 DKK
201415.818 DKK
2013-88.000 DKK
2012-1.733 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

+682%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

171’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

171’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  6’
  -
  -
  6’
  6’
  -
  6’
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  2’
  171’
  171’
  80’
  -75’
  -
  -
  5’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  13’
  167’
  171’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OTJ CPH HOLDING ApS 20.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Dronningensgade 6 · DK-1420 København K 10.11.2022
Overskæringen 7 · DK-2200 København N 24.06.2020 09.11.2022
Mimersgade 53 · DK-2200 København N 20.06.2010 23.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.05.2014
999999 Uoplyst 20.06.2010 12.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-13 13.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Oscar Tau Jensenius 20.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Oscar Tau Jensenius 20.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OTJ CPH HOLDING ApS

Dronningensgade 6
1420 København K

CVR

33039379

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2010

P-nummer

1016130997

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • TIWANTINSUYU CONSULTING ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

61272129

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holding, dv.s at være moderselskab for og/eller erhverve kapitalandele i selskaber der driver agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer, samt hvad der efter direktionens skøn er foreneligt hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-