THK ROSKILDE HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 21. jun. 2010
 • CVR 33039050

Virksomheden THK ROSKILDE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 21. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 640.680 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

641’ DKK

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

643’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  0
  635’
  653’
  643’
  -
  643’
  -2’
  641’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  545’
  60’
  -
  -
  -
  3’
  480’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  147’
  -
  -
  -
  15’
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THK ROSKILDE HOLDING ApS 21.06.2010 07.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Højager 20 · DK-4040 Jyllinge 21.06.2010 07.05.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.06.2010 07.05.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-21 21.06.2010 07.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.06.2010 07.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.06.2010 07.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Helmgaard Kristiansen 21.06.2010 07.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THK ROSKILDE HOLDING ApS

Højager 20
4040 Jyllinge

CVR

33039050

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. juni 2010

P-nummer

1016130261

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter samt at fungere holdingselskab for datterselskaber

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-