MKMK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jun. 2010
 • CVR 33038119

Virksomheden MKMK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odense C. De blev etableret i 8. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 39.914 DKK, mens den i 2022 var på -29.427 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -219.930 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-220’ DKK

-113%

Egenkapital

5.990’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-220’ DKK

-113%

Årets resultat

2023-219.930 DKK
20221.695.640 DKK
2021281.444 DKK
2020956.675 DKK
2019435.220 DKK
2018452.147 DKK
201740.037 DKK
2016269.791 DKK
2015-393.634 DKK
2014-815.736 DKK
2013737.127 DKK

Likviditetsgrad

2.784 %

-9%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.048’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

+236%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.631’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  40’
  -
  -27’
  -
  13’
  73’
  -2’
  10’
  82’
  -220’
  -
  -220’
  -
  -220’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.749’
  30’
  -
  -
  2.668’
  4.417’
  -
  -
  112’
  521’
  983’
  1.631’
  6.048’
  80’
  5.792’
  118’
  -
  5.990’
  -
  5.990’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  6.048’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MKMK HOLDING ApS 08.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Mejlholmgade 22 · DK-5000 Odense C 18.12.2012
Ærøgade 24 · DK-5000 Odense C 12.07.2011 17.12.2012
Egebæksvej 1 · DK-5000 Odense C 23.08.2010 11.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 08.06.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-11-21 21.11.2021
2010-06-08 08.06.2010 20.11.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Martin Kirchhübel 08.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Kirchhübel 20.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MKMK HOLDING ApS

Mejlholmgade 22
5000 Odense C

CVR

33038119

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juni 2010

P-nummer

1016127228

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20231958

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at kunne besidde aktier eller anparter i andre selskaber, og herunder at kunne fungere som holdingselskab samt i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-