TORSTEN ENGSIG INK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2010
 • CVR 33036949

Virksomheden TORSTEN ENGSIG INK ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i København K. De blev etableret i 15. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 5.487 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

21’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20215.163 DKK
20200 DKK
2019-11.434 DKK
2018-43.873 DKK
201740.294 DKK
2016-26.680 DKK
2015-90.326 DKK
2014-3.125 DKK
2013-3.125 DKK
2012-14.824 DKK

Likviditetsgrad

185 %

0%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  46’
  46’
  80’
  -59’
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  25’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TORSTEN ENGSIG INK ApS 15.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Dronningensgade 59 · DK-1420 København K 15.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 01.02.2015
999999 Uoplyst 15.06.2010 31.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-15 15.06.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Torsten Engsig. Torsten Engsig tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse 15.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Torsten Engsig 15.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torsten Engsig 02.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TORSTEN ENGSIG INK ApS

Dronningensgade 59
1420 København K

CVR

33036949

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2010

P-nummer

1016124547

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

torsten@engsig.net

Telefon

21421920

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Torsten Engsig. Torsten Engsig tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-