BLOMSTER I HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2010
 • CVR 33036922

Virksomheden BLOMSTER I HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 11. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.500 DKK, mens den i 2021 var på -3.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 45.790 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

-84%

Egenkapital

1.436’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

48’ DKK

-84%

Årets resultat

202245.790 DKK
2021290.956 DKK
2020256.091 DKK
201917.231 DKK
2018153.453 DKK
201736.907 DKK
201654.559 DKK
201522.302 DKK
2014-65.490 DKK
201375.748 DKK
2012136.931 DKK

Likviditetsgrad

1.257 %

+194%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.465’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

371’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -1’
  39’
  51’
  48’
  -
  48’
  -2’
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.094’
  -
  -
  1.094’
  1.094’
  -
  -
  342’
  -
  6’
  371’
  1.465’
  80’
  1.356’
  -
  -
  1.436’
  -
  1.436’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  3’
  1’
  30’
  1.465’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLOMSTER I HOLDING ApS 11.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Hjerting Strandvej 48 · DK-6710 Esbjerg V 25.01.2019
Hjerting Strandvej 48 · DK-6710 Esbjerg V 01.07.2010 24.01.2019
Hjerting Byvej 2 · DK-6710 Esbjerg V 11.06.2010 30.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.06.2019
999999 Uoplyst 11.06.2010 31.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-06-11 11.06.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Nick Harpøth Nørskov Pedersen 11.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nick Harpøth Nørskov Pedersen 11.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLOMSTER I HOLDING ApS

Hjerting Strandvej 48
6710 Esbjerg V

CVR

33036922

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2010

P-nummer

1016124482

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab for Blomster i Hjerting ApS samt investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-