BRO BRINK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2010
 • CVR 33034989

Virksomheden BRO BRINK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Smørum. De blev etableret i 16. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.016 DKK, mens den i 2022 var på -400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.016 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+99%

Egenkapital

34’ DKK

-82%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+99%

Årets resultat

2023-1.016 DKK
2022-105.400 DKK
2021-9.372 DKK
2020-79.763 DKK
2019-178.999 DKK
2018802.335 DKK
2017165.352 DKK
2016490.069 DKK
2015-156.187 DKK
2014751.209 DKK
2013-706.244 DKK
2012543.469 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

34’ DKK

-82%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-154%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  -
  -
  34’
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  80’
  -46’
  -
  -
  34’
  -
  34’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  34’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRO BRINK HOLDING ApS 16.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Gryti 15 · DK-2765 Smørum 18.11.2021
Dyreholm 18 · DK-2765 Smørum 22.02.2021 17.11.2021
Kongevænget 17 · DK-2765 Smørum 19.04.2012 21.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 16.06.2010 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-27 27.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Brink Petersen 01.08.2016
Charlotte Brink Petersen 30.03.2012 31.07.2016
Mikkel Bro Petersen 16.06.2010 31.07.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charlotte Brink Petersen 16.06.2010
Mikkel Bro Petersen 16.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRO BRINK HOLDING ApS

Gryti 15
2765 Smørum

CVR

33034989

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2010

P-nummer

1016120002

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mbp@kongevaenget.dk

Telefon

24838630

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, ikke finansiel investeringsvirksomhed, kapitalforvaltning og formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-