M.K.TRANSPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2010
 • CVR 33034539

Virksomheden M.K.TRANSPORT ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 16. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.927.367 DKK, mens den i 2022 var på 3.046.411 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 145.441 DKK.

Medarbejderstaben består af 8 personer, hvor direktionen bl.a. består af Ibrahim Kayan.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

145’ DKK

+371%

Egenkapital

1.530’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

158’ DKK

+334%

Årets resultat

2023145.441 DKK
2022-53.674 DKK
2021269.047 DKK
2020484.202 DKK
2019157.771 DKK
2018-101.402 DKK
2017583.820 DKK
2016592.926 DKK
2015217.300 DKK
2014-15.602 DKK
2013-347.639 DKK
2012-28.106 DKK

Likviditetsgrad

666 %

+238%
God

Afkastningsgrad

10 %

+407%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.655’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

1.927’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

828’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.927’
  -1.711’
  -58’
  -
  158’
  -
  -
  -
  -
  158’
  -
  158’
  -13’
  145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  258’
  -
  258’
  -
  -
  -
  569’
  827’
  -
  311’
  50’
  -
  308’
  828’
  1.655’
  80’
  1.450’
  -
  -
  1.530’
  -
  1.530’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  124’
  1.655’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M.K.TRANSPORT ApS 01.09.2014
MENEKSE ApS 16.06.2010 31.08.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Pilekæret 2 · DK-6000 Kolding 02.10.2013
Sønderbrogade 80 · DK-8700 Horsens 16.06.2010 01.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 26.03.2018
532000 Andre post- og kurertjenester 01.09.2014 25.03.2018
477610 Blomsterforretninger 16.06.2010 31.08.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-30 30.01.2020
2014-09-01 01.09.2014 29.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ibrahim Kayan 16.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ibrahim Kayan 16.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M.K.TRANSPORT ApS

Pilekæret 2
6000 Kolding

CVR

33034539

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2010

P-nummer

1016118563

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

akp-4@hotmail.com

Telefon

29726464

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

8

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-