RÅDGIVENDE INGENIØR SCHOU-PEDERSENApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2010
 • CVR 32877796

Virksomheden RÅDGIVENDE INGENIØR SCHOU-PEDERSENApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Gandrup. De blev etableret i 6. april 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på 177.602 DKK, mens den i 2012 var på 298.228 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.474 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

+104%

Egenkapital

79’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

12’ DKK

+111%

Årets resultat

20133.474 DKK
2012-90.417 DKK

Likviditetsgrad

308 %

+22%
God

Afkastningsgrad

10 %

+110%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

117’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

178’ DKK

-40%

Gældsforpligtelser

38’ DKK

-23%

Tilgodehavende

117’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  178’
  -166’
  -
  -
  11’
  1’
  -
  -
  1’
  12’
  -
  12’
  -7’
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  117’
  117’
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  10’
  38’
  117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RÅDGIVENDE INGENIØR SCHOU-PEDERSENApS 06.04.2010 09.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervang 34 · DK-9362 Gandrup 06.04.2010 09.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 06.04.2010 09.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-01 01.03.2014 09.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.04.2010 09.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.03.2014 09.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ejnar Schou-Pedersen 06.04.2010 09.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RÅDGIVENDE INGENIØR SCHOU-PEDERSENApS

Vestervang 34
9362 Gandrup

CVR

32877796

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2010

P-nummer

1015985131

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-