Hag Montage ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. apr. 2010
 • CVR 32837034

Virksomheden Hag Montage ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i Hadsten. De blev etableret i 6. april 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 34.234 DKK, mens den i 2020 var på 712.524 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.898 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Aage Hag.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-43’ DKK

-155%

Egenkapital

1.375’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-55’ DKK

-155%

Årets resultat

2021-42.898 DKK
202078.069 DKK
20194.762 DKK
2018134.404 DKK
2017619.477 DKK
2016277.359 DKK
2015500.339 DKK
2014109.867 DKK
2013153.959 DKK
201293.410 DKK

Likviditetsgrad

8.916 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-153%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.391’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

34’ DKK

-95%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.388’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  34’
  -76’
  -3’
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -
  -55’
  -
  -55’
  -12’
  -43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  2’
  1.372’
  1.388’
  1.391’
  80’
  1.181’
  114’
  -
  1.375’
  -
  1.375’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1’
  16’
  1.391’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hag Montage ApS 06.10.2017
HAG HOLDING ApS 06.04.2010 05.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Gordonhaven 6 · DK-8370 Hadsten 08.05.2012
Glentevej 20 · DK-8370 Hadsten 06.04.2010 07.05.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 06.10.2017
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013 05.10.2017
999999 Uoplyst 06.04.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-18 18.05.2019
2017-10-06 06.10.2017 17.05.2019
2010-04-06 06.04.2010 05.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 06.04.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.04.2010

Direktører

Navn Fra Til
Aage Hag 06.04.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Hag 06.04.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hag Montage ApS

Gordonhaven 6
8370 Hadsten

CVR

32837034

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. april 2010

P-nummer

1015964010

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

251100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aagehag@gmail.com

Telefon

40759859

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive smede- og montagevirksomhed og i øvrigt udøve virksomhed med aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-