INOTE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. mar. 2010
 • CVR 32832512

Virksomheden INOTE ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 22. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 84.850 DKK, mens den i 2021 var på 130.696 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 148.690 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

149’ DKK

+425%

Egenkapital

1.781’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

168’ DKK

+198%

Årets resultat

2022148.690 DKK
202128.304 DKK
2020255.992 DKK
2019216.525 DKK
2018-996.077 DKK
2017457.040 DKK
2016120.713 DKK
2015-163.832 DKK
2014-225.296 DKK
2013-39.215 DKK
201276.595 DKK

Likviditetsgrad

59 %

+50%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

-39%
Svag

Soliditetsgrad

82 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.165’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

85’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

225’ DKK

+49%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  85’
  -
  -2’
  -
  83’
  -
  -6’
  -
  -6’
  168’
  -
  168’
  -20’
  149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  742’
  1.196’
  -
  -
  1.198’
  1.940’
  -
  -
  90’
  30’
  15’
  225’
  2.165’
  125’
  1.391’
  59’
  -
  1.781’
  -
  1.781’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  311’
  -
  -
  -
  9’
  -
  383’
  2.165’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INOTE ApS 22.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Rømersvej 4 · DK-7430 Ikast 22.02.2011
Lene Haus Vej 15 · DK-7430 Ikast 22.03.2010 21.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 31.12.2010
999999 Uoplyst 22.03.2010 30.12.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-31 31.05.2018
2010-03-22 22.03.2010 30.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 22.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Torben Sørensen 22.03.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
INOTE ApS 22.03.2010 22.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Sørensen 22.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INOTE ApS

Rømersvej 4
7430 Ikast

CVR

32832512

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. marts 2010

P-nummer

1015946519

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

torben.sorensen@tinx.dk

Telefon

27507430

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt foretage investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-