Nornat ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2010
 • CVR 32827810

Virksomheden Nornat ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 23. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.921 DKK, mens den i 2021 var på -37.756 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -191.571 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-192’ DKK

-709%

Egenkapital

1.153’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-192’ DKK

-573%

Årets resultat

2022-191.571 DKK
202131.474 DKK
202060.179 DKK
2019191.573 DKK
2018-113.648 DKK
2017-65.294 DKK
201645.464 DKK
201566.946 DKK
201455.674 DKK
2013203.159 DKK
2012112.051 DKK

Likviditetsgrad

5.711 %

+21%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.174’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+60%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.174’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -192’
  -
  -192’
  -
  -192’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  0
  1.174’
  1.174’
  125’
  969’
  59’
  -
  1.153’
  -
  1.153’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  21’
  1.174’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nornat ApS 01.05.2020
KAJAKGAARDEN ApS 23.03.2010 30.04.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Olaf Ryes Gade 74 · DK-6000 Kolding 11.05.2019
Dokvej 4 · DK-6000 Kolding 23.03.2010 10.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 01.04.2010
999999 Uoplyst 23.03.2010 31.03.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-01 01.05.2020
2010-03-23 23.03.2010 30.04.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion eller én af direktørerne. 23.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Michael Torben Schuh 23.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Torben Schuh 23.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nornat ApS

Olaf Ryes Gade 74
6000 Kolding

CVR

32827810

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2010

P-nummer

1015931767

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Nordic Nature DK ApS
 • Nordicnature.dk ApS

Branchekode

476410
Forhandlere af sports- og campingudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kolding@kajakgaarden.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed og rådgivning inden for outdoor aktiviteter, herunder undervisning samt anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion eller én af direktørerne.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-