PANSER HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2010
 • CVR 32825877

Virksomheden PANSER HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 19. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.225 DKK, mens den i 2022 var på -11.475 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.365 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-17%

Egenkapital

-104’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

-17%

Årets resultat

2023-12.365 DKK
2022-10.590 DKK
2021-6.054 DKK
2020-9.909 DKK
201919.460 DKK
2018-32.528 DKK
2017-106.416 DKK
2016108.628 DKK
2015-189.259 DKK
201439.868 DKK
2013202.753 DKK
2012292.749 DKK

Likviditetsgrad

23 %

-24%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-44 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-342 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

30’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -16’
  -
  -16’
  -3’
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  0
  30’
  30’
  80’
  -184’
  -
  -
  -104’
  -
  -104’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  -
  -
  -
  -
  -
  134’
  30’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PANSER HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB 19.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Sankt Annæ Plads 7 · DK-1250 København K 11.05.2022
Toldbodgade 57 · DK-1253 København K 23.06.2020 10.05.2022
Toldbodgade 57 · DK-1253 København K 31.08.2010 22.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 19.03.2010 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-03-19 19.03.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Peter Steen Hansen 19.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Steen Hansen 19.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PANSER HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB

Sankt Annæ Plads 7
1250 København K

CVR

32825877

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2010

P-nummer

1015924787

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre advokatselskaber eller advokatholdingselskaber samt almindelig formueanbringelse, der ikke strider mod bestemmelserne i Retsplejelovens § 124. 2.02. Når Selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at være et advokatselskab eller advokatholdingselskab, skal Selskabet straks ændre sit navn og formål eller indlede likvidation. Der skal straks gives meddelelse herom til Advokatrådet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej