DOTNAMICS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2010
 • CVR 32789714

Virksomheden DOTNAMICS ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 12. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 59.858 DKK, mens den i 2021 var på 45.936 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -103.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-103’ DKK

-396%

Egenkapital

332’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-103’ DKK

-331%

Årets resultat

2022-103.300 DKK
202134.901 DKK
202032.996 DKK
201917.161 DKK
2018-63.900 DKK
201776.106 DKK
201662.279 DKK
2015105.706 DKK
201456.572 DKK
201372.337 DKK
2012140.635 DKK

Likviditetsgrad

1.920 %

-6%
God

Afkastningsgrad

16 %

+97%
God

Soliditetsgrad

87 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

383’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

60’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

51’ DKK

Tilgodehavende

383’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  60’
  -
  -
  -
  60’
  4’
  -167’
  -
  -163’
  -103’
  -
  -103’
  -
  -103’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  -
  131’
  383’
  383’
  80’
  -68’
  118’
  -
  332’
  -
  332’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  383’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DOTNAMICS ApS 12.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Hortensiavej 11 · DK-8270 Højbjerg 17.12.2019
Saralystparken 36 · DK-8270 Højbjerg 14.10.2012 16.12.2019
Byagervej 116B · DK-8330 Beder 11.02.2011 13.10.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 12.03.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-03-12 12.03.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 12.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Morten Krogh-Jespersen 12.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Krogh-Jespersen 12.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DOTNAMICS ApS

Hortensiavej 11
8270 Højbjerg

CVR

32789714

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2010

P-nummer

1015922261

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten@dotnamics.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand indenfor IT-branchen, udvikling af software samt formuepleje i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-