NOVELTECH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2010
 • CVR 32789633

Virksomheden NOVELTECH ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 10. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.875 DKK, mens den i 2021 var på -1.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.317 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-101%

Egenkapital

680’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-101%

Årets resultat

2022-2.317 DKK
2021456.387 DKK
2020-1.483 DKK
2019-2.041 DKK
2018-1.903 DKK
20176 DKK
2016-4.453 DKK
20150 DKK
2014123.983 DKK
20130 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

232 %

0%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

753’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

169’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  -
  -
  583’
  583’
  -
  -
  112’
  -
  57’
  169’
  753’
  80’
  600’
  -
  -
  680’
  -
  680’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  753’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOVELTECH ApS 10.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Åboulevarden 61 · DK-8000 Aarhus C 19.11.2018
Åboulevarden 61 · DK-8000 Aarhus C 10.03.2010 18.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 10.03.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-03-10 10.03.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 10.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Aydin Bahojb-Khoshnoudi 10.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aydin Bahojb-Khoshnoudi 14.12.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOVELTECH ApS

Åboulevarden 61
8000 Aarhus C

CVR

32789633

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2010

P-nummer

1015922016

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

abk@nuvopoint.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med konsulentbistand indenfor IT-branchen, udvikling af software samt formuepleje i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-