TH OVERFLADE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. mar. 2010
 • CVR 32789560

Virksomheden TH OVERFLADE ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ørbæk. De blev etableret i 11. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 52.318 DKK, mens den i 2021 var på 124.885 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.201 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

89’ DKK

+505%

Egenkapital

2.092’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

101’ DKK

> +999%

Årets resultat

202289.201 DKK
2021-22.052 DKK
202025.980 DKK
201956.354 DKK
2018315.924 DKK
2017934.225 DKK
2016-3.813 DKK
201554.227 DKK
201452.578 DKK
2013428.351 DKK
201277.060 DKK

Likviditetsgrad

91 %

-33%
Svag

Afkastningsgrad

2 %

-61%
Svag

Soliditetsgrad

69 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.020’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

52’ DKK

-58%

Gældsforpligtelser

753’ DKK

+1%

Tilgodehavende

224’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  52’
  -
  -6’
  -
  47’
  -
  -
  63’
  63’
  101’
  -
  101’
  -12’
  89’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.796’
  -
  -
  -
  -
  2.796’
  -
  -
  208’
  -
  -
  224’
  3.020’
  125’
  1.908’
  59’
  -
  2.092’
  -
  2.092’
  -
  175’
  460’
  -
  -
  -
  507’
  -
  -
  87’
  -
  4’
  5’
  247’
  3.020’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TH OVERFLADE ApS 11.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Æblevej 5 · DK-5853 Ørbæk 11.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 31.12.2018
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.02.2017 30.12.2018
999999 Uoplyst 11.03.2010 14.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-12 12.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Henningsen 11.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Henningsen 11.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TH OVERFLADE ApS

Æblevej 5
5853 Ørbæk

CVR

32789560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. marts 2010

P-nummer

1015921753

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingsselskab samt investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-