CAVEO CONSULT ApS

 • CVR 32788262
 • Etableret 16. mar. 2010
NORMAL

Virksomheden CAVEO CONSULT ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 16. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 94.064 DKK, mens den i 2019 var på 810.730 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -398.533 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-399’ DKK

-129%

Egenkapital

10.395’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-244’ DKK

-119%

Årets resultat

2020-398.533 DKK
20191.361.808 DKK
2018-826.713 DKK
20173.156.022 DKK
20161.888.904 DKK
2015689.322 DKK
20142.015.459 DKK
2013-2.817.191 DKK
2012611.860 DKK

Likviditetsgrad

424 %

-4%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

92 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.270’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

94’ DKK

-88%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.535’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  94’
  6’
  47’
  -
  -
  429’
  25’
  -172’
  231’
  -244’
  -
  -244’
  155’
  -399’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  189’
  189’
  -
  -
  -
  -
  129’
  -
  -
  7.545’
  7.735’
  -
  3’
  0
  2.541’
  160’
  3.535’
  11.270’
  125’
  3.207’
  -
  -
  10.395’
  -
  10.395’
  42’
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  128’
  -
  0
  -
  -
  705’
  833’
  11.270’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CAVEO CONSULT ApS 16.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Lundemarken 6 · DK-4000 Roskilde 16.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 16.03.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets generalforsamlingsvalgte direktør. 16.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

CAVEO CONSULT ApS

Lundemarken 6
4000 Roskilde

CVR

32788262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2010

P-nummer

1015917322

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor rådgivning og konsulentassistance samt investering og handel med produkter og konsulentydelser efter direktionens nærmere beslutning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets generalforsamlingsvalgte direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Lars Mørkøv Harding Kristiansen

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB