BØG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2010
 • CVR 32786081

Virksomheden BØG ApS befinder sig i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 12. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 90.397 DKK, mens den i 2021 var på 6.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 70.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

70’ DKK

+618%

Egenkapital

-873’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202270.310 DKK
2021-13.576 DKK
2020-96.586 DKK
2019-326.696 DKK
2018-252.910 DKK
201723.969 DKK
2016122.470 DKK
20158.297 DKK
2014-108.917 DKK
2013-99.105 DKK
2012-

Likviditetsgrad

365 %

-46%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-812 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

107’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

90’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

980’ DKK

-8%

Tilgodehavende

101’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  90’
  -
  -
  -
  -
  -
  -20’
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  70’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  31’
  101’
  107’
  80’
  -953’
  -
  -
  -873’
  -
  -873’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  952’
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  28’
  107’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BØG ApS 12.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Højvangen 37 · DK-3210 Vejby 03.10.2019
Skaaremosevej 10 · DK-3230 Græsted 28.09.2011 02.10.2019
By-Lyngen 60 · DK-3230 Græsted 12.03.2010 27.09.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 01.04.2010
999999 Uoplyst 12.03.2010 31.03.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-28 28.09.2016
2010-03-12 12.03.2010 27.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 12.03.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Ib Petersen 12.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Ib Petersen 12.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BØG ApS

Højvangen 37
3210 Vejby

CVR

32786081

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2010

P-nummer

1015909443

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479900
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for køb og forarbejdning af træ samt salg af brænde. Herunder driver selskabet diverse assistance med renovation go genopbygning af ejendomme samt dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-