CLECO CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. mar. 2010
 • CVR 32782892

Virksomheden CLECO CONSULT ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Odense S. De blev etableret i 8. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 26.144 DKK, mens den i 2021 var på -134.878 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.265 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10’ DKK

+109%

Egenkapital

-498’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

+110%

Årets resultat

202210.265 DKK
2021-111.853 DKK
2020-129.664 DKK
2019-266.848 DKK
2018-68.338 DKK
2017-79.382 DKK
2016-140.151 DKK
2015-66.882 DKK
2014-32.508 DKK
2013-14.896 DKK
2012-45.113 DKK

Likviditetsgrad

248 %

+52%
God

Afkastningsgrad

15 %

+124%
God

Soliditetsgrad

-293 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

170’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

26’ DKK

+119%

Gældsforpligtelser

668’ DKK

-8%

Tilgodehavende

170’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  26’
  -
  -
  -
  26’
  -
  -
  3’
  3’
  14’
  -
  14’
  -4’
  10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  79’
  -
  92’
  170’
  170’
  125’
  -623’
  -
  -
  -498’
  -
  -498’
  -
  -
  -
  -
  600’
  -
  600’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  170’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CLECO CONSULT ApS 18.03.2013
FIBER ApS 11.08.2011 17.03.2013
REN ENGROS ApS 08.03.2010 10.08.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Landbrugsvej 16 · DK-5260 Odense S 18.01.2018
Odensevej 95 · DK-5290 Marslev 30.03.2016 17.01.2018
Tolderlundsvej 53 · DK-5000 Odense C 20.08.2013 29.03.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 18.03.2013
469000 Ikke-specialiseret engroshandel 15.08.2011 17.03.2013
464420 Engroshandel med rengøringsmidler 08.03.2010 14.08.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-18 18.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Fiaz Ul-Hassan 08.03.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
GILANI HOLDING ApS 18.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Fiaz Ul-Hassan 08.03.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CLECO CONSULT ApS

Landbrugsvej 16
5260 Odense S

CVR

32782892

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. marts 2010

P-nummer

1015897690

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FIBER ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fuh@clecoconsult.dk

Telefon

41675920

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at handle med rengøringsartikler, kemikalier og lignende samt foretage formueforvaltning, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-